Skip to content

Over Financials Eemland

Inspiratie opdoen, kennis delen en ook nog eens je netwerk vergroten.

Volgende event

Locatie

Binnenkort meer info
over de locatie

Datum

Binnenkort meer info
over de datum en tijd

00
dag
00
uur
00
min
00
sec

Inspireren, kennis delen en netwerken

Misschien wel juist de afgelopen 10 jaar is gebleken dat ondernemingen en instellingen zeer veel aandacht dienen te besteden aan hun financiële huishouding. Zij kunnen dus niet zonder een deskundige CFO, Controller, Financieel Manager, Financieel Directeur of hoe deze functie ook in voorkomend geval heet. Hij of zij dient haar vak bovendien enorm goed bij te houden om er voor te zorgen dat de onderneming of instelling waar hij of zij verantwoordelijk voor is, de goede koers behoudt.

Verbreden in het vak

Maar dat is niet het enige. Vanwege het toegenomen belang van deze financiële component en ook omdat financiën nagenoeg altijd raken aan alle facetten van een onderneming of instelling is zijn takenpakket spelenderwijs veel breder geworden. De “Financial” houdt zich nu ook bezig met het personeelsbeleid, ICT en IP, juridische zaken, de interne organisatie en het management in brede zin. Ook als het om de strategie gaat en de visie voor de toekomst, schuift deze Financial aan.

Kennis en ervaring

De Financial heeft dus niet alleen behoefte aan financiële kennis, maar aan veel meer dan dat. De behoefte groeit ook om kennis en ervaring uit te wisselen met Financials die actief zijn bij andere ondernemingen en instellingen, liefst uit dezelfde regio. In die behoefte wil en gaat Stichting Financials Eemland graag voorzien. Vanaf 2017 kunnen Financials die werkzaam zijn bij een onderneming of instelling in de regio Amersfoort en Eemland aan dit nieuwe kennis- en ervaringsnetwerk deelnemen.

Jaarlijks worden door Stichting Financials Eemland circa 5 interessante en leuke bijeenkomsten georganiseerd waarbij kennis en ervaring delen centraal staan, naast het elkaar op reguliere basis ontmoeten.

Rabobank Amersfoort Eemland

Stichting Financials Eemland is begin 2017 ontstaan vanuit een initiatief van Rabobank Amersfoort Eemland, omdat zij zich helemaal kon vinden in de visie van de oprichters, nu bestuurders. De bank heeft sinds die tijd het initiatief aangemoedigd door ons op diverse manieren te steunen, zowel financieel maar ook door evenementen mede mogelijk te maken en interessante sprekers aan te dragen. Wij koesteren die relatie met Rabobank Amersfoort Eemland en onderhouden goede contacten met deze Founder.

“Netwerken opbouwen en daarnaast ook nog een gezellige en leerzame dag.”
Khashayar Baghani
Founder Purple Media

Aanmelden

De bijeenkomst bij Grandcafé en Partycentrum de Kooi was weer een succes. Het was leuk om weer even terug te zijn op de locatie waar het allemaal begonnen is. Nu is het weer tijd om uit te kijken naar de volgende bijeenkomst!

Van de volgende bijeenkomst is nog niet bekend waar en wanneer die gaat plaats vinden. We gaan er in ieder geval van uit dat het weer een geslaagde bijeenkomst wordt.

Aanmelden
netwerkbijeenkomst

Het is nog niet bekend wanneer de volgende bijeenkomst plaats zal gaan vinden. Zodra er meer bekend is over de locatie en tijd komt het op onze website te staan en zal het weer mogelijk zijn om je aan te melden voor de netwerkbijeenkomst!

Ben jij er ook bij? Meld je aan en we reserveren graag weer een plekje voor jou.

Volgende bijeenkomst

Info volgt binnenkort

Datum volgt

Tijd volgt